Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie w samorządzanie terytorialnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-Z-D1-ZwSAT-P-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie w samorządzanie terytorialnym
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 5 PZMSP
WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 5 ZDMP
WZ Przedmiotu obowiązkowe - Zarządzanie I st. sem. 5 ZK
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:
Pełny opis:
Literatura:
Efekty uczenia się:
Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Sem. zimowy roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-01-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka
Prowadzący grup: Aleksandra Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka
Prowadzący grup: Aleksandra Czarnecka, Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Odzimek, Maja Skiba
Prowadzący grup: Joanna Gajda, Katarzyna Kukowska, Tomasz Odzimek, Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie istoty i znaczenia samorządu terytorialnego oraz głównego ustawodawstwa dotyczącego kompetencji, gospodarki finansowej i inwestycyjnej oraz usług publicznych.

C2. Omówienie strategii rozwoju i zarządzania jednostką samorządu jako systemem społeczno-gospodarczym

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna zasady zarządzania strategicznego.

Student potrafi pracować samodzielnie oraz współpracować w grupie.

Student potrafi myśleć logicznie i dokonywać analizy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

2. Gawroński H.: Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

3. Zalewski A.: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.

4. Wieczorek I (red.): Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.

5. Czarnecka A., Application of Performance Budgeting in Financial Management of Local Government, [w:] Management Trends Into Turbulent Environment (red.) Bezdekova Sarka, Klusak Tomas, Mendel University in Brno, Brno 2016.

6. Czarnecka A., Pabiś Ł., Idea budżetu partycypacyjnego i jego promocja jako wyraz orientacji władz miasta na potrzeby mieszkańców. Przykład Częstochowy, [w:] Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski (red.) Kuć-Czajkowska Katarzyna, Muszyńska Katarzyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Izdebski H.: Samorząd terytorialny: podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.1.

2. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K.: Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

3. Piasecki A. K.: Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

4. Miaskowska-Daszkiewicz K., Szmulik B.: Encyklopedia samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

5. Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Katarzyna Kukowska, Maja Skiba, Katarzyna Zadros
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie istoty i znaczenia samorządu terytorialnego oraz głównego ustawodawstwa dotyczącego kompetencji, gospodarki finansowej i inwestycyjnej oraz usług publicznych.

C2. Omówienie strategii rozwoju i zarządzania jednostką samorządu jako systemem społeczno-gospodarczym

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna zasady zarządzania strategicznego.

Student potrafi pracować samodzielnie oraz współpracować w grupie.

Student potrafi myśleć logicznie i dokonywać analizy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

2. Gawroński H.: Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

3. Zalewski A.: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.

4. Wieczorek I (red.): Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.

5. Czarnecka A., Application of Performance Budgeting in Financial Management of Local Government, [w:] Management Trends Into Turbulent Environment (red.) Bezdekova Sarka, Klusak Tomas, Mendel University in Brno, Brno 2016.

6. Czarnecka A., Pabiś Ł., Idea budżetu partycypacyjnego i jego promocja jako wyraz orientacji władz miasta na potrzeby mieszkańców. Przykład Częstochowy, [w:] Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski (red.) Kuć-Czajkowska Katarzyna, Muszyńska Katarzyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Izdebski H.: Samorząd terytorialny: podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.1.

2. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K.: Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

3. Piasecki A. K.: Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

4. Miaskowska-Daszkiewicz K., Szmulik B.: Encyklopedia samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

5. Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Skiba
Prowadzący grup: Maja Skiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie istoty i znaczenia samorządu terytorialnego oraz głównego ustawodawstwa dotyczącego kompetencji, gospodarki finansowej i inwestycyjnej oraz usług publicznych.

C2. Omówienie strategii rozwoju i zarządzania jednostką samorządu jako systemem społeczno-gospodarczym

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna zasady zarządzania strategicznego.

Student potrafi pracować samodzielnie oraz współpracować w grupie.

Student potrafi myśleć logicznie i dokonywać analizy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

2. Gawroński H.: Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

3. Zalewski A.: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.

4. Wieczorek I (red.): Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.

5. Czarnecka A., Application of Performance Budgeting in Financial Management of Local Government, [w:] Management Trends Into Turbulent Environment (red.) Bezdekova Sarka, Klusak Tomas, Mendel University in Brno, Brno 2016.

6. Czarnecka A., Pabiś Ł., Idea budżetu partycypacyjnego i jego promocja jako wyraz orientacji władz miasta na potrzeby mieszkańców. Przykład Częstochowy, [w:] Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski (red.) Kuć-Czajkowska Katarzyna, Muszyńska Katarzyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Izdebski H.: Samorząd terytorialny: podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.1.

2. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K.: Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

3. Piasecki A. K.: Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

4. Miaskowska-Daszkiewicz K., Szmulik B.: Encyklopedia samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

5. Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)