Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt inżynierski I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-D1-PI-06
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt inżynierski I
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 6 sem LOGISTYKA INŻYNIERSKA ISL
WZ Przedmioty obowiązkowe 6 sem LOGISTYKA INŻYNIERSKA ZiIT
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Niedbał
Prowadzący grup: Rafał Niedbał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Kulej-Dudek
Prowadzący grup: Dariusz Dudek, Edyta Kulej-Dudek, Rafał Niedbał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Niedbał
Prowadzący grup: Rafał Niedbał, Adam Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

C1. Samodzielne wykonanie narzędzia w postaci aplikacji arkusza kalkulacyjnego rozwiązującego określony problem inżynierski z zakresu logistyki.

C2. Opracowanie techniczne realizowanego projektu oraz jego dokumentacja.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Ogólna znajomość zagadnień z zakresu zarządzania i podstawowych pojęć dotyczących logistyki.

2. Znajomość podstaw informatyki oraz umiejętność wykorzystywania metod statystycznych w analizie danych.

3. Zdolność do wykorzystania pakietu biurowego MS Office, a w szczególności arkuszy kalkulacyjnych.

4. Umiejętność pracy w grupie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. Szymczak M. (red.), Decyzje logistyczne z Excelem, Wydaw. Difin, Warszawa, 2011.

2. Łunarski J., Projektowanie procesów technicznych, produkcyjnych i gospodarczych, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2011.

3. Pamuła T., Król A., Badania operacyjne w przykładach z rozwiązaniami w EXCELU, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013.

Literatura uzupełniająca

1. Mikołajczyk K., Narzędzia analizy danych finansowych w programie Microsoft Excel, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2014.

2. Węglarczyk S., Statystyka w Excelu, Wydaw. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2012.

3. Strahl D., Modelowanie ekonometryczne z Excelem: materiały pomocnicze do laboratoriów z ekonometrii, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2015.

4. Sitkiewicz R., Praktyczne sporządzenie biznesplanu: plan finansowy do biznesplanu opracowany na podstawie arkusza kalkulacyjnego EXCEL, Difin, Warszawa, 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Niedbał, Adam Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Samodzielne wykonanie narzędzia w postaci aplikacji arkusza kalkulacyjnego rozwiązującego określony problem inżynierski z zakresu logistyki.

C2. Opracowanie techniczne realizowanego projektu oraz jego dokumentacj

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Ogólna znajomość zagadnień z zakresu zarządzania i podstawowych pojęć dotyczących logistyki.

2. Znajomość podstaw informatyki oraz umiejętność wykorzystywania metod statystycznych w analizie danych.

3. Zdolność do wykorzystania pakietu biurowego MS Office, a w szczególności arkuszy kalkulacyjnych.

4. Umiejętność pracy w grupie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. Szymczak M. (red.), Decyzje logistyczne z Excelem, Wydaw. Difin, Warszawa, 2011.

2. Łunarski J., Projektowanie procesów technicznych, produkcyjnych i gospodarczych, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2011.

3. Pamuła T., Król A., Badania operacyjne w przykładach z rozwiązaniami w EXCELU, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013.

Literatura uzupełniająca

1. Mikołajczyk K., Narzędzia analizy danych finansowych w programie Microsoft Excel, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2014.

2. Węglarczyk S., Statystyka w Excelu, Wydaw. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2012.

3. Strahl D., Modelowanie ekonometryczne z Excelem: materiały pomocnicze do laboratoriów z ekonometrii, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2015.

4. Sitkiewicz R., Praktyczne sporządzenie biznesplanu: plan finansowy do biznesplanu opracowany na podstawie arkusza kalkulacyjnego EXCEL, Difin, Warszawa, 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Kulej-Dudek
Prowadzący grup: Edyta Kulej-Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Samodzielne wykonanie narzędzia w postaci aplikacji arkusza kalkulacyjnego rozwiązującego określony problem inżynierski z zakresu logistyki.

C2. Opracowanie techniczne realizowanego projektu oraz jego dokumentacj

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Ogólna znajomość zagadnień z zakresu zarządzania i podstawowych pojęć dotyczących logistyki.

2. Znajomość podstaw informatyki oraz umiejętność wykorzystywania metod statystycznych w analizie danych.

3. Zdolność do wykorzystania pakietu biurowego MS Office, a w szczególności arkuszy kalkulacyjnych.

4. Umiejętność pracy w grupie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. Szymczak M. (red.), Decyzje logistyczne z Excelem, Wydaw. Difin, Warszawa, 2011.

2. Łunarski J., Projektowanie procesów technicznych, produkcyjnych i gospodarczych, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2011.

3. Pamuła T., Król A., Badania operacyjne w przykładach z rozwiązaniami w EXCELU, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013.

Literatura uzupełniająca

1. Mikołajczyk K., Narzędzia analizy danych finansowych w programie Microsoft Excel, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2014.

2. Węglarczyk S., Statystyka w Excelu, Wydaw. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2012.

3. Strahl D., Modelowanie ekonometryczne z Excelem: materiały pomocnicze do laboratoriów z ekonometrii, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2015.

4. Sitkiewicz R., Praktyczne sporządzenie biznesplanu: plan finansowy do biznesplanu opracowany na podstawie arkusza kalkulacyjnego EXCEL, Difin, Warszawa, 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Kulej-Dudek
Prowadzący grup: Edyta Kulej-Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Samodzielne wykonanie narzędzia w postaci aplikacji arkusza kalkulacyjnego rozwiązującego określony problem inżynierski z zakresu logistyki.

C2. Opracowanie techniczne realizowanego projektu oraz jego dokumentacj

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Ogólna znajomość zagadnień z zakresu zarządzania i podstawowych pojęć dotyczących logistyki.

2. Znajomość podstaw informatyki oraz umiejętność wykorzystywania metod statystycznych w analizie danych.

3. Zdolność do wykorzystania pakietu biurowego MS Office, a w szczególności arkuszy kalkulacyjnych.

4. Umiejętność pracy w grupie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. Szymczak M. (red.), Decyzje logistyczne z Excelem, Wydaw. Difin, Warszawa, 2011.

2. Łunarski J., Projektowanie procesów technicznych, produkcyjnych i gospodarczych, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2011.

3. Pamuła T., Król A., Badania operacyjne w przykładach z rozwiązaniami w EXCELU, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013.

Literatura uzupełniająca

1. Mikołajczyk K., Narzędzia analizy danych finansowych w programie Microsoft Excel, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2014.

2. Węglarczyk S., Statystyka w Excelu, Wydaw. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2012.

3. Strahl D., Modelowanie ekonometryczne z Excelem: materiały pomocnicze do laboratoriów z ekonometrii, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2015.

4. Sitkiewicz R., Praktyczne sporządzenie biznesplanu: plan finansowy do biznesplanu opracowany na podstawie arkusza kalkulacyjnego EXCEL, Difin, Warszawa, 2014.

5. Kulej-Dudek E., Niedbał R., Wrzalik A., Dudek D., Kobis P., Wybrane narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie inżynierskie, [w:] Logistyczno-finansowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem (red.) NOWAKOWSKA-GRUNT Joanna, GRABOWSKA M., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2018, s. 193-206

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Kulej-Dudek
Prowadzący grup: Edyta Kulej-Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Samodzielne wykonanie narzędzia w postaci aplikacji arkusza kalkulacyjnego rozwiązującego określony problem inżynierski z zakresu logistyki.

C2. Opracowanie techniczne realizowanego projektu oraz jego dokumentacj

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Ogólna znajomość zagadnień z zakresu zarządzania i podstawowych pojęć dotyczących logistyki.

2. Znajomość podstaw informatyki oraz umiejętność wykorzystywania metod statystycznych w analizie danych.

3. Zdolność do wykorzystania pakietu biurowego MS Office, a w szczególności arkuszy kalkulacyjnych.

4. Umiejętność pracy w grupie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. Szymczak M. (red.), Decyzje logistyczne z Excelem, Wydaw. Difin, Warszawa, 2011.

2. Łunarski J., Projektowanie procesów technicznych, produkcyjnych i gospodarczych, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2011.

3. Pamuła T., Król A., Badania operacyjne w przykładach z rozwiązaniami w EXCELU, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013.

Literatura uzupełniająca

1. Mikołajczyk K., Narzędzia analizy danych finansowych w programie Microsoft Excel, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2014.

2. Węglarczyk S., Statystyka w Excelu, Wydaw. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2012.

3. Strahl D., Modelowanie ekonometryczne z Excelem: materiały pomocnicze do laboratoriów z ekonometrii, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2015.

4. Sitkiewicz R., Praktyczne sporządzenie biznesplanu: plan finansowy do biznesplanu opracowany na podstawie arkusza kalkulacyjnego EXCEL, Difin, Warszawa, 2014.

5. Kulej-Dudek E., Niedbał R., Wrzalik A., Dudek D., Kobis P., Wybrane narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie inżynierskie, [w:] Logistyczno-finansowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem (red.) NOWAKOWSKA-GRUNT Joanna, GRABOWSKA M., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2018, s. 193-206

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Kulej-Dudek
Prowadzący grup: Edyta Kulej-Dudek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Samodzielne wykonanie narzędzia w postaci aplikacji arkusza kalkulacyjnego rozwiązującego określony problem inżynierski z zakresu logistyki.

C2. Opracowanie techniczne realizowanego projektu oraz jego dokumentacj

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Ogólna znajomość zagadnień z zakresu zarządzania i podstawowych pojęć dotyczących logistyki.

2. Znajomość podstaw informatyki oraz umiejętność wykorzystywania metod statystycznych w analizie danych.

3. Zdolność do wykorzystania pakietu biurowego MS Office, a w szczególności arkuszy kalkulacyjnych.

4. Umiejętność pracy w grupie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. Szymczak M. (red.), Decyzje logistyczne z Excelem, Wydaw. Difin, Warszawa, 2011.

2. Łunarski J., Projektowanie procesów technicznych, produkcyjnych i gospodarczych, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2011.

3. Pamuła T., Król A., Badania operacyjne w przykładach z rozwiązaniami w EXCELU, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013.

Literatura uzupełniająca

1. Mikołajczyk K., Narzędzia analizy danych finansowych w programie Microsoft Excel, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2014.

2. Węglarczyk S., Statystyka w Excelu, Wydaw. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2012.

3. Strahl D., Modelowanie ekonometryczne z Excelem: materiały pomocnicze do laboratoriów z ekonometrii, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2015.

4. Sitkiewicz R., Praktyczne sporządzenie biznesplanu: plan finansowy do biznesplanu opracowany na podstawie arkusza kalkulacyjnego EXCEL, Difin, Warszawa, 2014.

5. Kulej-Dudek E., Niedbał R., Wrzalik A., Dudek D., Kobis P., Wybrane narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie inżynierskie, [w:] Logistyczno-finansowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem (red.) NOWAKOWSKA-GRUNT Joanna, GRABOWSKA M., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2018, s. 193-206

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Samodzielne wykonanie narzędzia w postaci aplikacji arkusza kalkulacyjnego rozwiązującego określony problem inżynierski z zakresu logistyki.

C2. Opracowanie techniczne realizowanego projektu oraz jego dokumentacj

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Ogólna znajomość zagadnień z zakresu zarządzania i podstawowych pojęć dotyczących logistyki.

2. Znajomość podstaw informatyki oraz umiejętność wykorzystywania metod statystycznych w analizie danych.

3. Zdolność do wykorzystania pakietu biurowego MS Office, a w szczególności arkuszy kalkulacyjnych.

4. Umiejętność pracy w grupie.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. Szymczak M. (red.), Decyzje logistyczne z Excelem, Wydaw. Difin, Warszawa, 2011.

2. Łunarski J., Projektowanie procesów technicznych, produkcyjnych i gospodarczych, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2011.

3. Pamuła T., Król A., Badania operacyjne w przykładach z rozwiązaniami w EXCELU, Wydaw. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013.

Literatura uzupełniająca

1. Mikołajczyk K., Narzędzia analizy danych finansowych w programie Microsoft Excel, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, 2014.

2. Węglarczyk S., Statystyka w Excelu, Wydaw. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków, 2012.

3. Strahl D., Modelowanie ekonometryczne z Excelem: materiały pomocnicze do laboratoriów z ekonometrii, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2015.

4. Sitkiewicz R., Praktyczne sporządzenie biznesplanu: plan finansowy do biznesplanu opracowany na podstawie arkusza kalkulacyjnego EXCEL, Difin, Warszawa, 2014.

5. Kulej-Dudek E., Niedbał R., Wrzalik A., Dudek D., Kobis P., Wybrane narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie inżynierskie, [w:] Logistyczno-finansowe uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem (red.) NOWAKOWSKA-GRUNT Joanna, GRABOWSKA M., Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 2018, s. 193-206

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)