Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Negocjacje handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOG-D2-ZLwH-NH-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje handlowe
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe - Logityka II stopień sem. 4 - ZLwHiD
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krzywda
Prowadzący grup: Joanna Krzywda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krzywda
Prowadzący grup: Joanna Krzywda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krzywda
Prowadzący grup: Joanna Krzywda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krzywda
Prowadzący grup: Joanna Krzywda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie istoty negocjacji w łańcuchu dostaw. Nabycie umiejętności aktywnego uczestniczenia w procesie negocjacyjnym i wpływania na jego przebieg

C2. Nabycie umiejętności komunikowania się i negocjowania z partnerami reprezentującymi wybrane, odmienne od polskiej kultury

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady funkcjonowania łańcucha dostaw

2. Student ma podstawową wiedzę o więziach ekonomicznych, społecznych i kulturowych

Pełny opis:

W1, W2 (2)- Istota i definicje negocjacji, specyfika negocjacji handlowych na tle innych rodzajów negocjacji

W3 (1)- Przedmiot i warunki negocjacji handlowych

W4, W5 (2)- Etapy procesu negocjacyjnego

W6 (1)- Rodzaje negocjacji

W7 (1)- Cechy negocjatora i zespołu negocjacyjnego

W8, W9 (2)- Taktyki negocjacyjne w handlu

W10 (1)- Typy partnerów handlowych w negocjacjach

W11, W12, W13 (3)- Specyfika negocjacji międzynarodowych

W14 (1)- Komunikacja niewerbalna w negocjacjach

W15 (1)- Etyka i zasady „fair play” w negocjacjach handlowych

C1 (1)- Dyskusja znaczenia negocjacji handlowych w łańcuchach dostaw

C2, C3 (2)- Techniki negocjacyjne

C4 (1)- Przedmiot, zakres i warunki w negocjacjach

C5 (1)- Cele partnerów w negocjacjach handlowych, BATNA

C6, C7 (2)- Identyfikacja etapów procesu negocjacyjnego

C8, C9 (2)- Przygotowanie etapów do negocjacji handlowych według scenariusza

C10, C11, C12 (3)- Symulacje działań negocjatorów. Negocjacje w grupach wg przygotowanego scenariusza i danych wejściowych,

C13, C14, C15 (3)- Omówienie prac projektowych i ich ocena

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Nęcki Z. Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 2005.

• Roszkowska E. Wybrane modele negocjacji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2011

• Barry B., Lewicki R., Minton J., Saunders D., Zasady negocjacji, Gdańsk, 2005.

Literatura uzupełniająca:

 Szopski M., (2005), Komunikowanie międzykulturowe. Warszawa: WSiP

 Trompenaars F., Hampden-Turner,CH. (2002) Siedem wymiarów kultur. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna

 Krzywda D., Krzywda J., Grabowska M. Aspects of Competitiveness of the TFL Sector in Poland, The WEI International Academic Conference Proceedings. April 12-15, Vienna, 2015

 Krzywda D., Krzywda J., Grabowska M .Business Models and Sustainable Development of an Enterprise, The WEI International Academic Conference Proceedings. April 12-15, Vienna,2015

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krzywda
Prowadzący grup: Joanna Krzywda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie istoty negocjacji w łańcuchu dostaw. Nabycie umiejętności aktywnego uczestniczenia w procesie negocjacyjnym i wpływania na jego przebieg

C2. Nabycie umiejętności komunikowania się i negocjowania z partnerami reprezentującymi wybrane, odmienne od polskiej kultury

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady funkcjonowania łańcucha dostaw

2. Student ma podstawową wiedzę o więziach ekonomicznych, społecznych i kulturowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Peeling N., Negocjacje: co dobry negocjator wie, robi i mówi, Warszawa: PWE, 2010.

2) Winch A., Winch S. Negocjacje: jednostka, organizacja, kultura. Warszawa, Difin, 2005.

Literatura uzupełniająca:

1) Hofstede G., Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE, 2000.

2) Drewińska-Kałążna U. Negocjacje w biznesie: kluczowe problemy, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006

3) Bercoff M. Negocjacje: Harwardzki projekt Negocjacyjny w 10 pytaniach, Warszawa, PWE, 2007.

4) Szopski M., (2005), Komunikowanie międzykulturowe. Warszawa: WSiP

5) Trompenaars F., Hampden-Turner,CH. (2002) Siedem wymiarów kultur. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna

6) Krzywda J. Intercultural (2017) Negotiations in Supply Chains on the Example of Poland and Germany, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarzadzanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krzywda
Prowadzący grup: Joanna Krzywda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie istoty negocjacji handlowych

C2. Nabycie umiejętności aktywnego uczestniczenia w procesie negocjacyjnym i wpływania na jego przebieg

C3. Nabycie umiejętności komunikowania się i negocjowania z partnerami reprezentującymi wybrane, odmienne od polskiej kultury

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady funkcjonowania łańcucha dostaw

2. Student ma podstawową wiedzę o więziach ekonomicznych, społecznych i kulturowych

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1) Peeling N., Negocjacje: co dobry negocjator wie, robi i mówi, Warszawa: PWE, 2010.

2) Winch A., Winch S. Negocjacje: jednostka, organizacja, kultura. Warszawa, Difin, 2005.

Literatura uzupełniająca:

1) Hofstede G., Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE, 2000.

2) Drewińska-Kałążna U. Negocjacje w biznesie: kluczowe problemy, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006

3) Bercoff M. Negocjacje: Harwardzki projekt Negocjacyjny w 10 pytaniach, Warszawa, PWE, 2007.

4) Szopski M., (2005), Komunikowanie międzykulturowe. Warszawa: WSiP

5) Trompenaars F., Hampden-Turner,CH. (2002) Siedem wymiarów kultur. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna

6) Krzywda J. Intercultural (2017) Negotiations in Supply Chains on the Example of Poland and Germany, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarzadzanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie istoty negocjacji w łańcuchu dostaw. Nabycie umiejętności aktywnego uczestniczenia w procesie negocjacyjnym i wpływania na jego przebieg

C2. Nabycie umiejętności komunikowania się i negocjowania z partnerami reprezentującymi wybrane, odmienne od polskiej kultury

Pełny opis:

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student zna zasady funkcjonowania łańcucha dostaw

2. Student ma podstawową wiedzę o więziach ekonomicznych, społecznych i kulturowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Peeling N., Negocjacje: co dobry negocjator wie, robi i mówi, Warszawa: PWE, 2010.

2) Winch A., Winch S. Negocjacje: jednostka, organizacja, kultura. Warszawa, Difin, 2005.

Literatura uzupełniająca:

1) Hofstede G., Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE, 2000.

2) Drewińska-Kałążna U. Negocjacje w biznesie: kluczowe problemy, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006

3) Bercoff M. Negocjacje: Harwardzki projekt Negocjacyjny w 10 pytaniach, Warszawa, PWE, 2007.

4) Szopski M., (2005), Komunikowanie międzykulturowe. Warszawa: WSiP

5) Trompenaars F., Hampden-Turner,CH. (2002) Siedem wymiarów kultur. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna

6) Krzywda J. Intercultural (2017) Negotiations in Supply Chains on the Example of Poland and Germany, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarzadzanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Krzywda
Prowadzący grup: Joanna Krzywda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gajda
Prowadzący grup: Joanna Gajda, Ewelina Krzyżowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie istoty negocjacji handlowych.

C2. Nabycie umiejętności aktywnego uczestniczenia w procesie negocjacyjnym i wpływania na jego przebieg.

C3. Nabycie umiejętności komunikowania się i negocjowania z partnerami reprezentującymi wybrane, odmienne od polskiej kultury.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Student zna zasady funkcjonowania łańcucha dostaw.

Student ma podstawową wiedzę o więziach ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Peeling N., Negocjacje: co dobry negocjator wie, robi i mówi, Warszawa: PWE, 2010.

Winch A., Winch S. Negocjacje: jednostka, organizacja, kultura. Warszawa, Difin, 2005.

Literatura uzupełniająca:

Hofstede G., Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE, 2000.

Drewińska-Kałążna U. Negocjacje w biznesie: kluczowe problemy, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006

Bercoff M. Negocjacje: Harwardzki projekt Negocjacyjny w 10 pytaniach, Warszawa, PWE, 2007.

Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe. Warszawa: WSiP,2005.

Trompenaars F., Hampden-Turner,CH. Siedem wymiarów kultur. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002.

Krzywda J. Intercultural Negotiations in Supply Chains on the Example of Poland and Germany, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarzadzanie, 2017.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka
Prowadzący grup: Aleksandra Czarnecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Czarnecka
Prowadzący grup: Leszek Cichobłaziński, Aleksandra Czarnecka, Dorota Lizoń-Szłapowska, Sebastian Skolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)