Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-LOGI-Z1-Mat-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka I
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ Przedmioty obowiązkowe 1 sem. LOGISTYKA INŻYNIERSKA
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Lara-Dziembek
Prowadzący grup: Władysław Pękała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Lara-Dziembek
Prowadzący grup: Sylwia Lara-Dziembek, Agnieszka Noga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Lara-Dziembek
Prowadzący grup: Sylwia Lara-Dziembek, Agnieszka Noga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Noga
Prowadzący grup: Agnieszka Noga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Pękała
Prowadzący grup: Agnieszka Noga, Władysław Pękała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Scherer
Prowadzący grup: Agnieszka Noga, Magdalena Scherer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami rozwiązywania zagadnień matematycznych i matematycznego formalizowania problemów inżynierskich w logistyce.

C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów i interpretacji wyników z wybranych działów algebry i geometrii analitycznej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej.

2. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, przede wszystkim podręczników.

3. Umiejętność pracy samodzielnej.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Jurlewicz, T., Skoczylas, Z., Algebra liniowa 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2007.

2. Jurlewicz, T., Skoczylas, Z., Algebra liniowa 2, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2005.

3. Gewert, M., Skoczylas, Z., Analiza matematyczna 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław, 2013.

4. Krysicki, W., Włodarski, L., Analiza matematyczna w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Pękała W., Aproksymacja wymuszenia impulsowego w układzie dynamicznym, Sympozjum Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki SIMI. Częstochowa, 2000.

2. Noga A., Informacja i systemy informacyjne z punktu widzenia semiotyki, Systemy informatyczne. Zastosowania i wdrożenia. Pod red. Janusza Grabary i 3. J. Nowaka , Warszawa- Szczyrk 2003.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Scherer
Prowadzący grup: Agnieszka Noga, Magdalena Scherer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami rozwiązywania zagadnień matematycznych i matematycznego formalizowania problemów inżynierskich w logistyce.

C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów i interpretacji wyników z wybranych działów algebry i geometrii analitycznej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej.

2. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, przede wszystkim podręczników.

3. Umiejętność pracy samodzielnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fichtenholz G.M., Rachunek różniczkowy i całkowy, t.1, PWN, Warszawa 2011

2. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015

3. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory, Matematyka dla studentów Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2015.

4. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, Matematyka dla studentów politechnik, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2018.

5. Gewert M., Skoczylas Z,.Algebra liniowa.Przykłady i zadania Matematyka dla studentów politechnik, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2017.

6. Gurgul H, Suder M. Matematyka dla kierunków ekonomicznych. Wyd. Nieoczywiste, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca

1. Kowalczyk R., Niedziałkowksi K., Obczyński C., Granice i pochodne. Metody rozwiązywania zadań. PWN, Warszawa2019

2. Kowalczyk R., Niedziałkowksi K., Obczyński C., Całki. Metody rozwiązywania zadań. PWN, Warszawa2012

3. Krych M., Analiza matematyczna dla ekonomistów, wyd. UW, Warszawa 2010

4. Szopa H., Matematyka dla studentów Wydziału Zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005

5. Włodarczyk A., Skrodzka W., Modelowanie procesów decyzyjnych na rynku funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem przełącznikowego modelu Treynora-Mazury’ego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 11, nr 4/2013.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Scherer
Prowadzący grup: Magdalena Scherer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami rozwiązywania zagadnień matematycznych i matematycznego formalizowania problemów inżynierskich w logistyce.

C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów i interpretacji wyników z wybranych działów algebry i geometrii analitycznej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej.

2. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, przede wszystkim podręczników.

3. Umiejętność pracy samodzielnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fichtenholz G.M., Rachunek różniczkowy i całkowy, t.1, PWN, Warszawa 2011

2. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015

3. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory, Matematyka dla studentów Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2015.

4. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, Matematyka dla studentów politechnik, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2018.

5. Gewert M., Skoczylas Z,.Algebra liniowa.Przykłady i zadania Matematyka dla studentów politechnik, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2017.

6. Gurgul H, Suder M. Matematyka dla kierunków ekonomicznych. Wyd. Nieoczywiste, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca

1. Kowalczyk R., Niedziałkowksi K., Obczyński C., Granice i pochodne. Metody rozwiązywania zadań. PWN, Warszawa2019

2. Kowalczyk R., Niedziałkowksi K., Obczyński C., Całki. Metody rozwiązywania zadań. PWN, Warszawa2012

3. Krych M., Analiza matematyczna dla ekonomistów, wyd. UW, Warszawa 2010

4. Szopa H., Matematyka dla studentów Wydziału Zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005

5. Włodarczyk A., Skrodzka W., Modelowanie procesów decyzyjnych na rynku funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem przełącznikowego modelu Treynora-Mazury’ego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 11, nr 4/2013.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Scherer
Prowadzący grup: Magdalena Scherer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami rozwiązywania zagadnień matematycznych i matematycznego formalizowania problemów inżynierskich w logistyce.

C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów i interpretacji wyników z wybranych działów algebry i geometrii analitycznej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej.

2. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, przede wszystkim podręczników.

3. Umiejętność pracy samodzielnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fichtenholz G.M., Rachunek różniczkowy i całkowy, t.1, PWN, Warszawa 2011

2. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015

3. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory, Matematyka dla studentów Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2015.

4. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, Matematyka dla studentów politechnik, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2018.

5. Gewert M., Skoczylas Z,.Algebra liniowa.Przykłady i zadania Matematyka dla studentów politechnik, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2017.

6. Gurgul H, Suder M. Matematyka dla kierunków ekonomicznych. Wyd. Nieoczywiste, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca

1. Kowalczyk R., Niedziałkowksi K., Obczyński C., Granice i pochodne. Metody rozwiązywania zadań. PWN, Warszawa2019

2. Kowalczyk R., Niedziałkowksi K., Obczyński C., Całki. Metody rozwiązywania zadań. PWN, Warszawa2012

3. Krych M., Analiza matematyczna dla ekonomistów, wyd. UW, Warszawa 2010

4. Szopa H., Matematyka dla studentów Wydziału Zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005

5. Włodarczyk A., Skrodzka W., Modelowanie procesów decyzyjnych na rynku funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem przełącznikowego modelu Treynora-Mazury’ego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 11, nr 4/2013.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Scherer
Prowadzący grup: Magdalena Scherer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami rozwiązywania zagadnień matematycznych i matematycznego formalizowania problemów inżynierskich w logistyce.

C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów i interpretacji wyników z wybranych działów algebry i geometrii analitycznej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej.

2. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, przede wszystkim podręczników.

3. Umiejętność pracy samodzielnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fichtenholz G.M., Rachunek różniczkowy i całkowy, t.1, PWN, Warszawa 2011

2. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015

3. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory, Matematyka dla studentów Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2015.

4. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, Matematyka dla studentów politechnik, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2018.

5. Gewert M., Skoczylas Z,.Algebra liniowa.Przykłady i zadania Matematyka dla studentów politechnik, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2017.

6. Gurgul H, Suder M. Matematyka dla kierunków ekonomicznych. Wyd. Nieoczywiste, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca

1. Kowalczyk R., Niedziałkowksi K., Obczyński C., Granice i pochodne. Metody rozwiązywania zadań. PWN, Warszawa2019

2. Kowalczyk R., Niedziałkowksi K., Obczyński C., Całki. Metody rozwiązywania zadań. PWN, Warszawa2012

3. Krych M., Analiza matematyczna dla ekonomistów, wyd. UW, Warszawa 2010

4. Szopa H., Matematyka dla studentów Wydziału Zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005

5. Włodarczyk A., Skrodzka W., Modelowanie procesów decyzyjnych na rynku funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem przełącznikowego modelu Treynora-Mazury’ego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 11, nr 4/2013.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 27 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Scherer
Prowadzący grup: Magdalena Scherer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami rozwiązywania zagadnień matematycznych i matematycznego formalizowania problemów inżynierskich w logistyce.

C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów i interpretacji wyników z wybranych działów algebry i geometrii analitycznej.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu matematyki na poziomie szkoły średniej.

2. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, przede wszystkim podręczników.

3. Umiejętność pracy samodzielnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fichtenholz G.M., Rachunek różniczkowy i całkowy, t.1, PWN, Warszawa 2011

2. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015

3. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory, Matematyka dla studentów Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2015.

4. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, Matematyka dla studentów politechnik, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2018.

5. Gewert M., Skoczylas Z,.Algebra liniowa.Przykłady i zadania Matematyka dla studentów politechnik, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2017.

6. Gurgul H, Suder M. Matematyka dla kierunków ekonomicznych. Wyd. Nieoczywiste, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca

1. Kowalczyk R., Niedziałkowksi K., Obczyński C., Granice i pochodne. Metody rozwiązywania zadań. PWN, Warszawa2019

2. Kowalczyk R., Niedziałkowksi K., Obczyński C., Całki. Metody rozwiązywania zadań. PWN, Warszawa2012

3. Krych M., Analiza matematyczna dla ekonomistów, wyd. UW, Warszawa 2010

4. Szopa H., Matematyka dla studentów Wydziału Zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005

5. Włodarczyk A., Skrodzka W., Modelowanie procesów decyzyjnych na rynku funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem przełącznikowego modelu Treynora-Mazury’ego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 11, nr 4/2013.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)